มร. ทาคุยะ ทานิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดตั้งจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection Box) ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ครบ 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย รับวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อแสดงเจตน์จำนงค์ขององค์กรร่วมกันในการตระหนักเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินโครงการรีไซเคิลถ่านไฟฉายพานาโซนิคที่ใช้แล้วด้วยการรับคืนถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจากผู้บริโภคนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ให้เกิดมูลค่าใหม่ในระบบเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ลดปัญหาของจำนวนถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจำนวนมากที่มักถูกทิ้งหรือทำลายโดยการฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ในการฝังกลบนั้นมีจำกัด ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และยังสอดคล้องกับแนวทางของกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2024 นี้ ที่สหประชาชาติ (UN) ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผืนดิน และความแห้งแล้ง (land restoration, desertification and drought resilience) ภายใต้แนวคิด “Our Land. Our Future. We are #GenerationRestoration.”

โดยคาดว่าจากการตั้งจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายครบ 1,000 จุด จะสามารถนำถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 ก้อนต่อปี

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และ เซเว่นเดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1.Green Store & Building, 2.Green Packaging, 3.Green Logistics และ 4.Green Living  ซึ่งการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะเน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ชุมชน สังคม 

ทั้งนี้โครงการ “จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ไม่ใช้แล้ว (Battery Collection) เพื่อรีไซเคิล เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างบมจ.ซีพี ออลล์ และ พานาโซนิค เอเนอร์จี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและโลกอย่างยั่งยืน ในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อถ่านไฟฉายเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในบริเวณมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแผนดำเนินงานในการกระจายจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว (Battery Collection Box) ณ เซเว่น อีเลฟเว่น ครบ 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยนำถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะ เพื่ออนาคตในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานองค์กรของ ซีพี ออลล์ “Giving & Sharing” และ “Panasonic GREEN IMPACT”ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”


References :

Panasonic Energy

0 Shares:
You May Also Like
รู้จัก “niko and …” (นิโกะแอนด์) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีแค่แฟชั่น แต่ยังรวมถึงไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด uni9ue senses
Read More

รู้จัก “niko and …” (นิโกะแอนด์) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีแค่แฟชั่น แต่ยังรวมถึงไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด uni9ue senses

ในช่วงหลายปีมานี้ …