รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนผลักดันกฎหมายสนับสนุนการผลิตชิปรุ่นต่อไปที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และรถยนต์ไฟฟ้า ตามร่างแผนนโยบายเศรษฐกิจและการคลังประจำปี โดยเอกสารที่จะออกในเดือนมิถุนายนระบุให้รัฐบาล “พิจารณามาตรการทางกฎหมายที่จำเป็น” สำหรับการผลิตจำนวนมาก เล็งไปที่ Rapidus ผู้ผลิตในประเทศที่ตั้งเป้าจะเริ่มผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรภายในปี 2027

นอกจากนี้เอกสารยังเรียกร้องให้มีโครงการรถยนต์ไร้คนขับทั่วประเทศในปี 2024 และตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดร่างแผนงานภายในปี 2025 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคนขับรถของประเทศญี่ปุ่นจากผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุ โดยมีแผนจัดตั้งโปรแกรมพัฒนาทักษะในภูมิภาคเพื่อเพิ่มทักษะผู้นำธุรกิจ มีการตั้งเป้าพัฒนาทักษะถึง 5,000 คนภายในปี 2029

เอกสารยังระบุว่าเงินเยนอ่อนเป็นความเสี่ยงต่อการใช้จ่ายผู้บริโภค และจะพิจารณาเพิ่มเพดานเงินสมทบในแผนบำนาญเอกชนเพื่อส่งเสริมการลงทุนส่วนบุคคล โดยตั้งเป้าสรุปผลปี 2024 นอกจากนี้ยังชั่งน้ำหนักเป้าหมายบรรลุส่วนเกินขั้นปฐมภูมิภายในปี 2025


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like