ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกากำลังเจรจาถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อผลักดันพลังงานไฮโดรเจน และกระชับความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต

ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดพลังงานสะอาดที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกากำลังหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมพลังงานไฮโดรเจน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต

ท่ามกลางกระแสความต้องการไฮโดรเจนสะอาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ต่างแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผ่านมาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น สหรัฐฯ เสนอเครดิตภาษีให้ผู้ผลิต ส่วนญี่ปุ่นก็เตรียมอุดหนุนเงินช่วยเหลือเช่นกัน หากสามารถเชื่อมโยงความพยายามของทั้งสองชาติเข้าด้วยกันได้ ก็จะยิ่งช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบีบต้นทุนการผลิตลงได้อีก

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณอุปทานไฮโดรเจนในประเทศเป็น 3 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2030 และเพิ่มต่อเนื่องเป็น 20 ล้านตัน ภายในปี 2050 ส่วนสหรัฐฯ ก็วางเป้าการผลิตไว้ที่ 10 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2030 และ 50 ล้านตัน ภายในปี 2050 โดยทั้งสองประเทศต่างหวังว่าการผนึกกำลังกันในครั้งนี้ จะช่วยกดต้นทุนการผลิตและขนส่งไฮโดรเจนในระดับโลกลงได้อีก ซึ่งน่าจะช่วยให้เชื้อเพลิงสะอาดประเภทนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในอนาคต


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like