รู้หรือไม่ ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นจะไม่สามารถซื้อ ‘ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน’ ได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ก่อน ซึ่งข้อบังคับนี้ทำให้กว่าจะได้รับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินต้องใช้เวลานานมาก ขณะที่ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิผลดีที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้นหลังการมีเพศสัมพันธ์

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สรุปทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดของญี่ปุ่นในปัจจุบัน และเสนอให้ยาดังกล่าวสามารถวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ที่ร้านขายยาโดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา

ซึ่งการทดลองจำหน่ายที่จะเริ่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะดำเนินการโดยสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยทางสมาคมฯ ระบุว่า ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปจะสามารถซื้อยาได้ตามความสมัครใจ แต่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 17 ปี จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายของ ‘ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน’ จะอยู่ระหว่าง 7,000 ถึง 9,000 เยน หรือประมาณ 1,600 ถึง 2,100 บาท โดยจะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั้งหมด 150 ร้านทั่วประเทศ ซึ่งล้วนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสมาคมฯ แล้ว

ขณะเดียวกัน ร้านขายยาก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อ และจะต้องประสานงานกับคลินิกสูตินรีแพทย์ในพื้นที่ได้


References :

NHK

0 Shares:
You May Also Like