ญี่ปุ่นกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการแพทย์ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดแบบส่องกล้อง บริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Anaut ได้พัฒนาระบบ AI ที่เรียกว่า Eureka Alpha ซึ่งสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายในร่างกายจากกล้อง Endoscope และแสดงตำแหน่งของเนื้อเยื่อที่ต้องผ่าตัดเป็นสีน้ำเงินบนจอภาพ ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและทำหัตถการได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Mr.Nao Kobayashi ประธานบริษัท Anaut เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสมาคมศัลยกรรมส่องกล้องแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่า จำนวนการส่องกล้องในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 50,000 รายในปี 2000 เป็นเกือบ 300,000 รายในปี 2021 ดังนั้น บริษัทจึงพัฒนาและนำระบบ AI มาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด

ในเดือนมิถุนายน 2023 ระบบ Eureka Alpha ของบริษัท Anaut ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแล้ว และบริษัทได้เริ่มแนะนำระบบนี้ให้กับโรงพยาบาล 100 แห่งในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะนำเสนอและขออนุญาตระบบนี้ในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและเอเชีย

นอกจาก Anaut แล้ว ยังมีบริษัทญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งชื่อ Jmees ที่พัฒนาระบบ SurVis ซึ่งช่วยในการผ่าตัดส่องกล้องมดลูก แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในวงการแพทย์ของญี่ปุ่นที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การประยุกต์ใช้ระบบ AI ในการผ่าตัดจะช่วยให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยในอนาคต


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like