ญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้า ผลผลิตทางการเกษตร จากต่างประเทศ หวังปรับปรุงความมั่นคงทางด้านอาหาร เนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่สำคัญๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวสาลี และถั่วเหลืองพุ่งสูงขึ้น สร้างความตึงเครียดให้กับประเทศที่ต้องอาศัยการนำเข้าอย่างมาก

โดยในร่างข้อเสนอ ได้เรียกร้องให้ขยายพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวสาลีให้มากกว่าปีที่แล้ว 9% และขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองขึ้นอีก 16% ภายในปี 2030

ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแปลงนาข้าวให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก และพร้อมช่วยเหลือด้านการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้จริง

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าที่จะลดการใช้งานปุ๋ยเคมีลงอีก 20% ภายในกรอบเวลาเดียวกัน โดยรัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมปุ๋ยหมักให้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเพาะปลูก

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ระบุว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องกระตุ้น ผลผลิตทางการเกษตร และปุ๋ยภายในประเทศ โดยจะสรุปรายละเอียดข้อเสนอนี้ในการประชุมครั้งหน้า (วันที่ 27 ธ.ค.2022) จากนั้นจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่จำเป็น


References :

NHK
WORLD GRAIN


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like