ญี่ปุ่นเล็งเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินโกเบ หนึ่งในสามสนามบินหลักของคันไซ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศภายในปี 2030 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว

โดยคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน ร่วมกับผู้ดำเนินการสนามบิน เตรียมบรรลุข้อตกลงอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ (18 ก.ย.65) โดยมีตัวแทนจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมด้วย

ด้วยความยาวรันเวย์กว่า 2,500 เมตร สนามบินโกเบสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับเครื่องบินขนาดกลางซึ่งเดินทางมาจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียได้ และจะมีการดำเนินการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรในภายหลัง

ทั้งนี้ สนามบินโกเบเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2006 บริหารงานโดยเมืองโกเบจนถึงปี 2018 จากนั้นจึงได้หน่วยงานของท่าอากาศยานคันไซ ผู้ดำเนินการสนามบินคันไซและสนามบินอิตามิเข้ามาบริหารงานแทนนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ขณะเดียวกัน ตามการประมาณของผู้ดำเนินสนามบินคาดว่า ปริมาณผู้โดยสารที่สนามบินคันไซจะสูงถึง 37 ล้านคนในปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่จะมีการจัดงาน Osaka Expo และคาดว่าจะสูงถึง 50 ล้านคนในปี 2030


References :

NIKKEI ASIA


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like