ฮิตาชิและกลุ่มโซนี่ บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่น กำลังเตรียมเปิดตัวโปรแกรมแลกเปลี่ยนบุคลากรในปีนี้ เพื่อสนับสนุนพนักงานในการปรับตัวเข้ากับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเมตาเวิร์ส

ในโปรแกรมนี้ แต่ละบริษัทจะรับพนักงานรุ่นใหม่และรุ่นกลางจากอีกฝ่ายมาทำงานเป็นเวลาสามเดือน พนักงานที่เข้าร่วมโปรแกรมจะทำงานกับบริษัทเดิมของตน แต่จะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในสำนักงานของบริษัทคู่แลกเปลี่ยน

โซนี่จะรับวิศวกรและพนักงานวางแผนธุรกิจในสาขาธุรกิจใหม่ เช่น อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ โดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการสนทนาเกี่ยวกับการทำให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สและผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสาน AI และเซ็นเซอร์ภาพ

ในทางกลับกัน ฮิตาชิวางแผนจะรับพนักงานโซนี่เพื่อการวิจัยและพัฒนาศึกษาวิธีใช้ AI และเทคโนโลยีพื้นที่เสมือนในสาขาอุตสาหกรรม

โปรแกรมนี้มุ่งมาที่การขยายทักษะและมุมมองของพนักงาน โดยให้พนักงานได้รับประสบการณ์ในสาขาที่บริษัทของตนไม่ได้มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

การแลกเปลี่ยนนี้ทำให้พนักงานสามารถสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างโดยยังคงทำงานปัจจุบันของตน โดยบริษัทที่เข้าร่วมสามารถค้นหาบุคลากรใหม่ๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like