ล่าสุด Amazon Japan ได้จัดตั้งศูนย์คัดแยกพัสดุแห่งแรกในกรุงโตเกียว หวังปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยศูนย์คัดแยกแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชินากาว่านี้ จะติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติและทำให้สามารถคัดแยกพัสดุที่มาจากศูนย์กระจายสินค้าได้มากถึง 750,000 ชิ้นต่อวัน

จากนั้นพัสดุจะถูกส่งต่อไปยังสถานีขนส่ง Last-Mile ในพื้นที่กรุงโตเกียว และสถานีที่อยู่ห่างไกลอย่างฮอกไกโดและโอกินาว่า ซึ่งบริษัทระบุว่าการจัดกลุ่มบรรจุภัณฑ์ตามสถานที่จะทำให้ศูนย์คัดแยกลดจำนวนยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งได้

นอกจากนี้ Amazon Japan ยังได้เพิ่มการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าด้วย โดยบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มสถานีจัดส่งอีก 11 แห่งในปีงบประมาณนี้ และจะทำให้บริษัทมีสถานีจัดส่งมากกว่า 50 แห่ง


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like
Read More

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น สำหรับโครงการศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท Asia Alliance Partner และสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอความร่วมมือผู้ปร…