ญี่ปุ่น จ่อเพิ่มงานด้านการ ‘ขับรถ’ สำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในวีซ่าทักษะเฉพาะทาง เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานเป็นคนขับแท็กซี่ หรือคนขับรถบรรทุกได้ หวังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ

โดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (MLIT) กำลังพิจารณาเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ลงในรายการงานแรงงานทักษะเฉพาะทาง ซึ่งจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นมาเพื่อทำงานเป็นคนขับแท็กซี่ รถบัส หรือรถบรรทุกได้

เนื่องจากหลายฝ่ายมีความกังวลกันว่าการขาดแคลนแรงงานจะหนักขึ้นจนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้ หลังจากมีการประกาศนโยบายใหม่ที่ว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไป การทำงานล่วงเวลาสำหรับคนขับรถบรรทุกและรถอื่นๆ จะถูกจำกัดไว้ที่ 960 ชั่วโมงต่อปี

ด้วยเหตุนี้ สมาคมต่างๆ อาทิ Japan Trucking Association, Nihon Bus Association และ Japan Federation of Hire-Taxi Associations จึงต่างร้องขอให้เพิ่มวีซ่าทักษะเฉพาะทางด้านคนขับรถเข้าไปในรายชื่อวีซ่าทักษะเฉพาะด้วย

ทั้งนี้ ทางกระทรวงญี่ปุ่น กำลังทำงานเพื่อกำหนดขอบเขตและจำนวนชาวต่างชาติที่คาดว่าจะได้รับการยอมรับในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเบื้องต้นระบุว่าคนขับจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น และต้องมี “ใบอนุญาตประเภท 2” สำหรับรถโดยสารและรถแท็กซี่ที่บรรทุกผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม การทดสอบจะดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อชาวต่างชาติได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาวิธีการช่วยเหลือชาวต่างชาติท่ามกลางอุปสรรคทางภาษาเมื่อทำการทดสอบด้วย

อนึ่ง จากข้อมูลในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่พบว่า มีคนขับรถแท็กซี่อยู่ที่ประมาณ 340,000 คนในปี 2011 แต่ก็ลดลงมากกว่า 30% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนเหลือประมาณ 220,000 คนในปี 2022 ขณะที่อายุโดยเฉลี่ยของคนขับอยู่ที่ 58.3 ปี


References :

SORANEWS24

0 Shares:
You May Also Like