ผู้ให้บริการสนามบินนาริตะ (Narita Airport) วางแผนขึ้นค่าภาษีสนามบินสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก สูงสุด 330 เยน (ประมาณ 82 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2023 เป็นต้นไป ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ และค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น

ภายใต้แผนดังกล่าว ผู้ดำเนินการ Narita International Airport Corp. จะเพิ่มภาษีขึ้นอีก 330 เยน ทำให้ราคาสำหรับผู้โดยสารทั่วไปจะเปลี่ยนเป็น 2,460 เยน (ประมาณ 611 บาท) และจะมีค่าบริการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารอีก 20 เยน (ประมาณ 4 บาท) โดยจะมีผลกับตั๋วโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2023 ขณะที่ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 2-11 ปี จะมีค่าใช้จ่าย 1,240 เยน (ประมาณ 308 บาท) เพิ่มขึ้นจากเดิม 170 เยน

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก การดำเนินงาน และค่าบำรุงรักษาต่างๆ ซึ่งเริ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หลังการแพร่ระบาดของโควิด19 เริ่มคลี่คลาย

อนึ่ง ผู้โดยสารที่ใช้สนามบินนาริตะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเป็น 15.41 ล้านคนในปี 2022 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเกือบห้าเท่าเป็น 9.03 ล้านคน


References :

KYODONEWS


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like
Read More

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น สำหรับโครงการศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท Asia Alliance Partner และสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอความร่วมมือผู้ปร…