Google ได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้ให้บริการพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น เพื่อสร้างฟาร์มโซลาร์สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยล่าสุด Google ได้ลงนามในสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาวกับ Clean Energy Connect (CEC) และ Shizen Energy ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเซ็นสัญญาลักษณะนี้บนแผ่นดินญี่ปุ่น

CEC จะลงทุน 10,000 ล้านเยน จนถึงปี 2026 เพื่อสร้างฟาร์มโซลาร์ประมาณ 800 แห่ง ที่จะให้กำลังการผลิตราว 70,000 กิโลวัตต์ ส่วน Shizen Energy จะพัฒนาโครงการโซลาร์เพื่อ Google โดยเฉพาะในภูมิภาคคันโต ซึ่งรวมถึงโตเกียวและปริมณฑล โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2027 ด้วยกำลังการผลิต 30,000 กิโลวัตต์

ในปี 2022 พลังงานหมุนเวียนปลอดคาร์บอนคิดเป็น 64% ของไฟฟ้าที่ Google ใช้ ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลและสำนักงาน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนนี้เป็น 100% ภายในปี 2030 ทั้งนี้ พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนราว 90% ของการใช้ไฟฟ้าของ Google ในรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ รวมถึงเดนมาร์กและฟินแลนด์ แต่สัดส่วนในญี่ปุ่นอยู่ที่เพียง 16% เท่านั้น ดังนั้น Google จึงจะลดคาร์บอนในการดำเนินงานในญี่ปุ่น โดยใช้ “ใบรับรองการไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล” ซึ่งยืนยันว่าไฟฟ้าทั้งหมดไม่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยจะใช้ครั้งแรกที่ศูนย์ข้อมูลในจังหวัดชิบะ ใกล้โตเกียว และคาดว่า Google อาจเพิ่มการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากมีแผนเปิดศูนย์ข้อมูลในจังหวัดฮิโรชิมะและวากายามะด้วย

นอกจาก Google แล้ว บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ก็ร่วมมือกับ Mitsubishi Corp., CEC และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์ข้อมูลและศูนย์กระจายสินค้าในญี่ปุ่น รวมถึงติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาของศูนย์กระจายสินค้าด้วย โดยตั้งเป้าให้พลังงานหมุนเวียนครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกภายในปี 2025 เช่นเดียวกับ Microsoft ที่ลงนามในสัญญาซื้อไฟฟ้ากับ Shizen Energy และมีโรงไฟฟ้าโซลาร์เพื่อ Microsoft โดยเฉพาะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like