ญี่ปุ่น วางแผนที่จะอนุญาตให้สามารถจำหน่าย ‘ยา’ ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เกือบทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเร็วที่สุดในปี 2025 เพื่อขยายการเข้าถึงยาบางชนิดที่ปัจจุบันมีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านขายยาบางแห่งเท่านั้น

โดย ‘ญี่ปุ่น’ ได้มีการอนุญาตให้จำหน่ายยาสามัญโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่ปี 2014 และยังอนุญาตให้จัดส่งยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่บ้านได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ยาที่แต่เดิมต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้มีวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์เมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ยาแก้หวัด ยารักษาโรคภูมิแพ้ จะยังคงต้องจำหน่ายโดยเภสัชกร แต่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ก็วางแผนที่จะทำให้ยาส่วนใหญ่สามารถให้บริการทางออนไลน์ได้ ตราบใดที่ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำผ่านวิดีโอคอลกับเภสัชกรเกี่ยวกับหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการกระทรวงฯ จะทบทวนประเด็นนี้ภายในสิ้นปี โดยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่จำเป็นโดยเร็วที่สุดในปี 2025

ขณะที่ในการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมโดยกลุ่ม Japan Association of New Economy พบว่า 76.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ยามีจำหน่ายทางออนไลน์

อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ จะยังคงรักษาข้อกำหนดสำหรับยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และจะจำกัดผู้ป่วยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ให้ซื้อยาจำนวนมากด้วยเนื่องจากอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดได้


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like