ล่าสุด บริษัท Linkage ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเปิดตัวบริการตรวจสอบสุขภาพจิตของพนักงานในที่ทำงาน รวมถึงพนักงานที่อาจเครียดจากการทำงานทางไกล พร้อมตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายไปที่บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น

ภายใต้ชื่อเรียกว่า Rasika บริการนี้เป็นบริการที่จะดำเนินการตรวจสอบระหว่างระดับความเครียดของพนักงาน และความถี่ในการทำงานทางไกล โดยอ้างอิงจากเช็คลิสต์ที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่ง Linkage ระบุว่าการตรวจสอบในลักษณะนี้จะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานภายในบริษัทได้

เนื่องจากหลายบริษัทเริ่มอนุญาตให้พนักงานทำงานจากระยะไกลมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การทำงานทางไกลอาจเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เนื่องจากพนักงานจะขาดการสื่อสาร และอาจบริโภคแอลกอฮอล์มากขึ้น รวมถึงเหตุผลอื่นๆ

ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงบริการตรวจสอบความเครียดให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับแผนกจิตเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวิเคราะห์สาเหตุความเครียดของพนักงานได้จากหลายมุมมอง ขณะที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมทางออนไลน์เพื่อวิเคราะห์สถานะความเครียดของพนักงานแต่ละคน

อีกทั้ง บริการนี้ยังสามารถเปรียบเทียบระดับความเครียดของพนักงานในแต่ละปีได้ด้วย ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะสามารถทราบได้ว่าควรมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือไม่ และสามารถเข้าดูแลเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานแต่ละคนได้อย่างทันท่วงที


References :

MAINICHI


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like