ญี่ปุ่นก้าวหน้าขึ้นมาอีกก้าวสู่การรับรองยาเม็ดเพื่อยุติการตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก หลังคณะผู้เชี่ยวชาญที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นให้ความเห็นชอบการใช้ยา Mefeego Pack ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเวชภัณฑ์ของอังกฤษ LinePharma เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (21 เม.ย.65)

ยาดังกล่าวจะประกอบไปด้วยเม็ดยา 2 ประเภท ซึ่งจะสามารถใช้ได้ภายในช่วง 9 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ โดยการทดลองทางคลินิกในญี่ปุ่น พบว่า 93% ของผู้เข้าร่วมการทดสอบ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่ประมาณ 60% ของผู้เข้าร่วมมีอาการ เช่น ปวดท้อง แต่ส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือปานกลางเท่านั้น

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้บรรจุยา Mefeego Pack ลงในบัญชียาสำคัญจำเป็น โดยระบุว่ายานี้ปลอดภัยและใช้ได้ผล ซึ่งคาดว่ากระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจะให้การรับรองอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้


References :

NHK


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like