ญี่ปุ่นเล็งสอนวัยรุ่นในประเทศให้รู้จักวิธีผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว

โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และกลุ่มการค้าต่าง ๆ อาทิ สมาคมแบตเตอรี่สำหรับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึง Toyota Motor, Panasonic Energy และกิจการร่วมค้า Prime Planet Energy & Solutions ระบุว่าญี่ปุ่นวางแผนที่จะฝึกอบรมแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่จากจำนวนแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ประมาณ 1,000 คน เป็น 30,000 คน ภายในปี 2030

ซึ่งในขั้นแรก นักศึกษาประมาณ 40 คนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนทดลองด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปที่ Osaka Prefecture University College of Technology ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยประเภทโคเซ็น (KOSEN) หรือ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการปฏิบัติการและการวิจัยที่ฝึกฝนให้คนหนุ่มสาวกลายเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพผ่านการฝึกเข้มเป็นเวลา 5 ปี

จากนั้นในปี 2024  ญี่ปุ่นจึงจะเริ่มเปิดหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในสถาบันโคเซ็น, โรงเรียนมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ในญี่ปุ่น

ทั้งนี้ คุณ Masaru Miki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท Panasonic Energy กล่าวว่า ปีนี้บริษัทได้จ้างนักศึกษา 50 คนจากสถาบันโคเซ็นและโรงเรียนมัธยมปลาย แต่ยังคงต้องการแรงงานอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงได้วางแผนที่จะจ้างแรงงานจากทั่วโลก 5,000 คนภายในปี 2026 โดยมุ่งเน้นการจ้างงานไปที่อเมริกาเหนือประมาณ 3,000 คน เนื่องจากเป็นแหล่งซัพพลายเออร์แบตเตอรี่หลักสำหรับ tesla

ขณะที่คุณ Mitsutaka Fujita นักวิจัยของสถาบันวิจัย Techno Systems Research ในกรุงโตเกียวกล่าวว่า “โลกกำลังขาดแคลนวิศวกรด้านแบตเตอรี่ฝีมือดี ซึ่งคุณต้องฝึกฝนวิศวกรและนักออกแบบเสียก่อน พวกเขาจึงจะมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันโลกกำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงานประเภทนี้อย่างมาก”


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like