บริษัททางด้านอาหารทะเลในญี่ปุ่นเตรียมร่วมมือกันจัดตั้งโรงงานแปรรูป ‘หอยเชลล์’ จากฮอกไกโดในเวียดนาม หลังจากประสบปัญหาทางด้านการผลิต จากการต่อต้านอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท Foodisoon, Ebisu Shokai, Ocean Road และ Nosui ได้ร่วมกันทำการทดลองส่งหอยเชลล์ที่ยังไม่แกะเปลือกมากกว่า  20 ตัน ไปยังประเทศเวียดนามเพื่อทำการแปรรูปทั้งแบบ Half-shell สำหรับประกอบอาการ เนื้อหอยแกะเปลือกเกรดซาซิมิ รวมถึงแบบแช่แข็ง (Frozen) เพื่อส่งกลับมาขายให้แก่ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าในประเทศญี่ปุ่น โดยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทั้งผลลัพธ์และต้นทุนการผลิต

เนื่องจากต้นทุนทางด้านแรงงานในเวียดนามคิดเป็น 20-30% ของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสำหรับหอยเชลล์เกรดซูชิและซาซิมิที่ผลิตในเวียดนาม โดยคำนวนภาษีและค่าขนส่ง พบว่ายังมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในญี่ปุ่นด้วย

นอกจากนี้ การผลิตหอยเชลล์แบบ Half-shell แม้จะใช้แรงงานในกระบวนการผลิตที่น้อยกว่า แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตที่เวียดนามจึงคุ้มค่ากว่า

อีกทั้งกระบวนการผลิตในเวียดนามยังได้รับมาตรฐานการผลิต HACCP ระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้สามารถส่งออกหอยเชลล์แปรรูปไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

อนึ่ง ในปี 2022 ญี่ปุ่นส่งออก ‘หอยเชลล์’ มากกว่า 500,000 ตัน ในจำนวนนี้ส่งออกไปยังจีน มากกว่า 140,000 ตัน แต่หลังจากญี่ปุ่นปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ส่งผลให้ทางการจีนทำการระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทุกชนิดตั้งแต่นั้นมา และเกิดปัญหาทางด้านการแปรรูปและส่งออกจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องออกมาตราการช่วยเหลือทั้งการการผลิตและการจัดเก็บในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนั่นเอง


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like