บริษัทผู้ผลิตวัสดุโลหะ Proterial ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาโลหะผสมใหม่สำหรับใช้กับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 5% ช่วยให้มอเตอร์มีขนาดเล็กลงและความเร็วที่มากขึ้น

Proterial หรือที่เคยรู้จักในชื่อ Hitachi Metals สามารถพัฒนาโลหะผสมนี้ให้สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับแกนมอเตอร์ EV ได้สำเร็จ

โดยโลหะผสมแอมอร์ฟัส (Amorphous alloy) นี้สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้มากกว่า 90% เมื่อเทียบกับแผ่นเหล็ก non-oriented electrical steel ซึ่งถูกใช้ในมอเตอร์ทั่วไป ซึ่ง Proterial ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มทำการผลิตแบบ Mass Production ภายในปี 2025


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like