Nissan Motor ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่น กำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ยอดขายที่ตกต่ำในตลาดจีน โดยเตรียมเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้กับพันธมิตรร่วมทุนอย่าง Dongfeng Motor ที่โรงงานในเมืองอู่ฮั่นภายในสิ้นปีนี้

ปัจจุบันโรงงานในอู่ฮั่นผลิตรถ SUV ไฟฟ้า Ariya และ X-Trail ภายใต้แบรนด์ Dongfeng Nissan แต่ด้วยยอดขายที่ซบเซาทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง Nissan จึงวางแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Zhiyin ของ Dongfeng เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโรงงานและลดต้นทุนคงที่

Zhiyin เป็นรถ SUV สำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีระยะทางวิ่งมากกว่า 900 กิโลเมตร คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ภายใต้แบรนด์ Voyah ของ Dongfeng ซึ่งมีแผนขยายตลาดไปยัง 60 ประเทศภายในปี 2030 แม้ว่า Nissan จะมีกำลังการผลิตในจีนถึง 1.6 ล้านคันต่อปี แต่ยอดขายในปี 2023 ลดลง 16% เหลือเพียง 790,000 คัน ส่งผลให้บริษัทต้องปิดโรงงานในเมืองฉางโจวซึ่งคิดเป็น 10% ของกำลังการผลิตในจีน

อย่างไรก็ตาม Nissan ยังคงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูธุรกิจในจีน โดยตั้งเป้าเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่ 5 รุ่นภายในปีงบประมาณ 2026 เพื่อให้บรรลุยอดขายประจำปี 1 ล้านคัน การร่วมมือกับ Dongfeng ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ Nissan ในการปรับตัวเข้ากับตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตที่มีอยู่อย่างเต็มที่


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like