เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านชิป องค์กรวิจัยด้านชิปญี่ปุ่นซึ่งนำโดยผู้ผลิตชิปบริษัท Rapidus จึงเตรียมจัดส่งวิศวกร 200 คนไปฝึกอบรมด้านชิปที่บริษัท Tenstorrent ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปสำหรับ AI ในสหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่นเคยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม Semiconductor ของโลก แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนวิศวกรด้านชิปของญี่ปุ่นลดลงถึง 60% ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังที่จะกู้คืนความเป็นผู้นำกลับคืน จึงได้ริเริ่มและสนับสนุนการฝึกอบรมในครั้งนี้

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนเงินหลายพันล้านเยนเพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรม และจากการจัดทำโครงการฝึกอบรมนี้ ญี่ปุ่นยังเล็งที่จะพัฒนาชิป AI ที่ใช้พลังงานต่ำกว่าชิปของ Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตชิปในปัจจุบัน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ออกแบบชิปจากภาคเอกชน โดยผู้สมัครจะถูกส่งไปฝึกงานที่ Tenstorrent เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เมื่อกลับญี่ปุ่นผู้สมัครเหล่านี้จะสามารถทำงานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยานยนต์ หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การฟื้นฟูอุตสาหกรรม Semiconductor นับว่าเป็นเรื่องสำคัญของญี่ปุ่น เพราะบริษัท Semiconductor ญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งตลาด Semiconductor โลกเกินกว่า 50% ในช่วงปี1980 แต่ตัวเลขส่วนแบ่งตลาดดังกล่าวมีจำนวนลดลง เพราะข้อตกลงการค้าด้าน Semiconductor กับอเมริกา


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like