ENEOS ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และบริษัทการค้า Sumitomo Corp. เตรียมผลิต ‘ไฮโดรเจนสีเขียว’ ร่วมกันในมาเลเซีย เพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น หวังกระจายการจัดหาเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยบริษัททั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ SEDC Energy บริษัทในเครือของ Sarawak Economic Development Corp. ที่ก่อตั้งโดยรัฐซาราวักของมาเลเซีย ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงค์พิเศษร่วมกับพันธมิตรชาวมาเลเซียรายนี้

ทั้งนี้ SEDC Energy จะเป็นผู้นำในการจัดหาพลังงานและการผลิตไฮโดรเจน โดยมี Eneos ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการผลิต นอกจากนี้ Eneos จะเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีขนส่งไฮโดรเจนทางทะเลที่อุณหภูมิห้องด้วย

อนึ่ง ไฮโดรเจนซึ่งไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อถูกเผาไหม้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนในด้านต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า และการขนส่ง แต่การผลิตในญี่ปุ่นนั้นยังคงมีราคาแพง เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนที่สูง

ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มอุปทานไฮโดรเจนในญี่ปุ่นเป็น 3 ล้านตันต่อปีภายในปี 2030 ซึ่ง Eneos และ Sumitomo กำลังทำงานร่วมกันเพื่อผลิตและขนส่งไฮโดรเจนสีเขียวจากทั่วโลก


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like