ล่าสุด JBIC ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับ ff Venture Capital ในสหรัฐอเมริกา จัดตั้งกองทุนมูลค่า 60 ล้านยูโร (ประมาณ 2,200 ล้านบาท) สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

กองทุนใหม่นี้มีชื่อว่า “ff Red & White” อยู่ภายใต้การบริหารของ ff Venture Capital และ JBIC IG Partners ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JBIC) และ Industrial Growth Platform โดยมีเป้าหมายการลงทุนใน 7 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี โปแลนด์ ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โรมาเนีย และออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตอย่างรวดเร็วในสาขาต่างๆ

และในฐานะกองทุนรวมที่ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นเป็นกองทุนแรกในภูมิภาค กองทุนนี้จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสตาร์ทอัพในสาขา Enterprise Software, Industrial Tech, Sustainable Tech เป็นหลัก โดยได้บริษัทเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น 5 แห่ง ได้แก่ DMG Mori Seiki, JGC Holdings, KDDI, Sojitz และ SBI Holdings เข้าร่วมในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ JBIC ด้วย

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายส่งเสริมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกกับบริษัทญี่ปุ่นอีกด้วย


References :

NIKKEI ASIA
IGPI


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like