ล่าสุด Miyako Capital บริษัทร่วมทุนในเครือมหาวิทยาลัยเกียวโตได้จัดตั้งกองทุนรวมที่คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 2 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 4.8 พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนบริษัท startup ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ซึ่งกองทุนนี้จะถือเป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยจะอัดฉีดเงินประมาณ 500 ล้านเยนถึง 1 พันล้านเยน (ประมาณ 100 – 200 ล้านบาท) สำหรับการลงทุนในบริษัท startup ในแต่ละครั้ง

โดยกองทุนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เงินทุนครึ่งแรกจะมอบให้กับบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในขณะที่เงินทุนส่วนที่เหลือจะมอบให้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ Miyako Capital จะร่วมมือกับวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย เพื่อมองหาบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วประเทศญี่ปุ่น และวางแผนที่จะใช้สำนักงานใน Silicon Valley เพื่อให้การสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพสำหรับการขยายตัวในต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทระบุว่าเงินทุนประมาณครึ่งหนึ่งของกองทุนรวมมูลค่า 2 หมื่นล้านเยนข้างต้น จะมาจากกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสองแห่งได้แก่ Japan Investment Corp. และ Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan ขณะที่ส่วนที่เหลือจะมาจากนักลงทุนรายอื่น เช่น Japan Post Bank และ Shiga Bank

อนึ่ง Miyako Capital ได้ลงทุนในบริษัทกว่า 50 แห่งนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2013 โดยมุ่งเน้นเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นหลัก ซึ่งบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการกู้คืนทุนจากบริษัทจำนวน 5 ราย ซึ่งรวมถึง StemRIM บริษัทสตาร์ทอัพด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


References :

NIKKEI ASIA

0 Shares:
You May Also Like