ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่น (NPA) ได้ออกประกาศว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2023 ผู้ขับขี่ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่อีกต่อไป

โดยกฎระเบียบข้างต้น จะมีผลบังคับใช้กับรถสกู๊ตเตอร์ที่มีความเร็วสูงสุด 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ รวมถึงห้ามขี่บนทางเท้า และควรสวมใส่หมวกนิรภัย อย่างไรก็ตาม ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะถูกสั่งห้ามไม่ให้ขับขี่สกู๊ตเตอร์ประเภทนี้

เนื่องจากวิธีการเดินทางด้วยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยามอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้จำนวนผู้ขับขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ดังนั้น NPA จึงตัดสินใจปรับใช้กฎระเบียบนี้ให้เร็วขึ้น จากแต่เดิมที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายน 2024

ทั้งนี้ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่อยู่ภายใต้กฎใหม่ จะต้องมีความยาวไม่เกิน 190 เซนติเมตร และกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร โดยจะต้องติดตั้งไฟสีเขียวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งไฟจะต้องสว่างอยู่เสมอในขณะที่ขับขี่บนท้องถนน และต้องกระพริบขณะอยู่บนทางเท้า


References :

NIKKEI ASIA


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like