Hitachi ร่วมกับ บริษัทจัดการอาคารในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีแสดงความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสำหรับร้านอาหาร หวังช่วยเหลือร้านอาหารที่กำลังประสบปัญหาลูกค้าลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

โดยได้เริ่มดำเนินการใช้งานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจจับเสียงรบกวน และคลื่นวิทยุของสมาร์ทโฟน

ผู้ใช้บริการจะสามารถตรวจสอบข้อมูลความแออัดของร้านอาหาร รวมทั้งตรวจสอบระดับความชื้น เสียงรบกวน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการระบายอากาศของร้านอาหารแบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ คุณ Hane Shingo จากบริษัท Hitachi กล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ คือการช่วยเหลือร้านอาหารที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากจำนวนลูกค้าที่ลดลง

ดังนั้น จึงต้องการทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยแจ้งข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถรับประทานอาหารที่ร้านได้อย่างปลอดภัย


References:

NHK

0 Shares:
You May Also Like