Honda Motor เล็งเพิ่มซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ (software programmers) เป็นสองเท่า ให้เป็น 10,000 คนภายในปี 2030 หวังเปลี่ยนจากการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับ Tesla

ซึ่งการผลักดันสู่การขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ครั้งใหม่นั้น Honda ระบุว่าบริษัทจะกระชับความร่วมมือกับ KPIT Technologies บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของอินเดีย เพื่อเพิ่มจำนวนวิศวกรซอฟต์แวร์ (software engineers) ที่จะทำงานให้กับฮอนด้าจาก 1,100 คน เป็น 2,000 คน

นอกจากนี้ บริษัทก็เตรียมจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอีก โดยคุณ Shinji Aoyama รองประธานบริหารของฮอนด้ากล่าวว่า “เราต้องการสร้างทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท”

ขณะเดียวกัน Toyota ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังขยายตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์เช่นเดียวกัน โดย Toyota ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกเตรียมเปิดฝึกอบรมพนักงานใหม่กว่า 9,000 คนภายในปี 2025 ขณะที่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่ายถือเป็นเป้าหมายในการฝึกอบรมใหม่ และคาดว่าโตโยต้าจะมีวิศวกรซอฟต์แวร์ถึง 18,000 คน ภายในปี 2025


References :

NIKKEI ASIA


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like