ล่าสุด กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า Mitsubishi Electric บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของญี่ปุ่น และรัฐบาลออสเตรเลียได้ลงนามในสัญญาร่วมกัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านกลาโหม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนญี่ปุ่นได้ทำสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศกับรัฐบาลต่างชาติโดยตรง

โดยระบุว่า Mitsubishi Electric Australia และกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียจะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจตราและเฝ้าระวังของเครื่องบินรบและยานพาหนะทางทหารของออสเตรเลีย

ทั้งนี้ การส่งมอบเทคโนโลยีกลาโหมที่บริษัทเอกชนญี่ปุ่นพัฒนาให้กับต่างชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องประเมินก่อนว่าการส่งออกดังกล่าวเป็นไปตามหลัก 3 ข้อเกี่ยวกับการส่งมอบอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศหรือไม่ ซึ่งโครงการระหว่างมิตซูบิชิกับออสเตรเลียได้ผ่านการประเมินเช่นนี้แล้วเมื่อ 5 ปีก่อน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้จัดการประชุมหารือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา และได้มีการแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นนี้ในที่ประชุม

โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และยังเชื่อมั่นว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลาโหมของญี่ปุ่นจะช่วยให้อุตสาหกรรมทหารภายในประเทศเติบโต พร้อมวางแผนที่จะสนับสนุนบริษัทเอกชนต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกันมากขึ้น

อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบขีปนาวุธสกัดกั้น (interceptor missiles) ร่วมกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงเครื่องบินรบรุ่นใหม่กับอังกฤษและอิตาลี อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล


References :

NHK

0 Shares:
You May Also Like