ล่าสุด Proterial บริษัทผู้ผลิตโลหะของญี่ปุ่น ได้พัฒนาเทคนิคที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มากกว่า 10% จากการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยหวังทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก็มีการตระหนักกันมากขึ้นว่าการจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง คาร์บอนฯที่ผลิตในระหว่างการผลิตรถยนต์ก็จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเช่นกัน

ขณะที่ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของแบตเตอรี่ EV คือวัสดุที่ใช้ในแคโทด ซึ่งสารนี้สามารถผลิตขึ้นได้จากการทำปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับนิกเกิล และทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ Proterial จึงได้พัฒนาวิธีใหม่ในการสร้างวัสดุแคโทด โดยการให้ความร้อนกับนิกเกิลและบดแทนการทำปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% หรือมากกว่านั้น ซึ่งหากนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้นิกเกิลจำนวนมาก บริษัทระบุว่าจะสามารถลดการปล่อยมลพิษลงได้มากกว่า 10% ตลอดกระบวนการผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้ คาดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะพร้อมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ภายในปี 2030 โดยบริษัทจะทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าเทคนิคใหม่นี้จะมีความสอดคล้องกันในระหว่างการผลิต

อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียวที่มีความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ยกตัวอย่างเช่น Kobe Steel ซึ่งได้เริ่มจัดหาเหล็กที่ผลิตโดยปราศจากการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ขณะที่ Nissan Motor ก็ใช้เหล็กของ Kobe Steel ในการผลิตรถยนต์

ขณะเดียวกัน Sumitomo Metal Mining ก็เตรียมนำทองแดงอิเล็กโทรไลต์เข้าสู่ตลาดอย่างเร็วที่สุดในปีงบประมาณที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนปี 2024 ซึ่งบริษัทระบุว่าทองแดงดังกล่าวสามารถสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยลงได้ในระหว่างการผลิต

อนึ่ง ภายใต้เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนฯทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซไม่เพียงแค่ที่โรงงานของตนเท่านั้น แต่รวมถึงในห่วงโซ่อุปทานด้วย ดังนั้น จึงเกิดความคาดหวังว่าเทคนิคในการลดการปล่อยก๊าซจากการผลิตเช่น Proterial จะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถลดการปล่อยคาร์บอนของตนเองลงได้


References :

NIKKEI ASIA


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like