เก็บตกภาพบรรยากาศ งาน KUBOTA FARM FEST 2022 🏡

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน KUBOTA FARM FEST 2022 ที่คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ครั้งแรก ในธีม “ฟาร์มเพาะสุข” ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565

จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งอนาคตจากญี่ปุ่นครั้งแรกในไทยบนพื้นที่กว่า 220 ไร่ของคูโบต้าฟาร์ม

ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

1.โซนนวัตกรรมการเกษตร (Agri-Innovation Showcase) จัดแสดงโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรในบรรยากาศพื้นที่เพาะปลูกจริง อาทิ รถดำนาไร้คนขับ โดรนการเกษตร โรงเลี้ยงไก่อัจฉริยะ Greenhouse โรงเรือนปลูกพืชระบบปิด ฯลฯ

2. โซนคูโบต้า เอ็กซ์โป (KUBOTA Expo) นิทรรศการจากเหล่าพันธมิตรของสยามคูโบต้า จุดทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายประเภท

3. โซนตลาดฟาร์มสุข (Happy Farm Market) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขึ้นชื่อจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรด้านการเกษตรทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงศิลปินดาราที่หันมาทำเกษตร และต้นแบบ Smart Farmer รุ่นใหม่ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดการจัดงานทั้ง 8 วัน


📍 สถานที่ คูโบต้าฟาร์ม บ้านบึง ชลบุรี

🗓 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 – 4 ธันวาคม 2565

🕰️ เวลา 9.00 – 17.00 น.ชมภาพ คูโบต้า ฟาร์ม ในรูปแบบ Virtual 360 องศา

Other Events :

0 Shares:
You May Also Like