ประเทศในกลุ่ม ASEAN ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงงานของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นหลายราย อย่าง Toyota Motor และ Honda Motor ที่ประกอบรถยนต์มากกว่า 3 ล้านคันต่อปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของการผลิตทั้งหมดใน ASEAN และรถยนต์ที่ผลิตโดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง

ญี่ปุ่นและ ASEAN จึงจะวางกลยุทธ์อุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อผลิตและขายยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งหวังเป็นการตอบโต้กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

กลยุทธ์ร่วมนี้ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าที่จะจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกันจนถึงประมาณปี 2035 และมีกำหนดการจะพบเพื่อพูดคุยกันในช่วงต้นเดือนกันยายนปีนี้

กลยุทธ์ยานยนต์ของญี่ปุ่นและ ASEAN คาดว่าความร่วมมือจะครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมบุคลากร การลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิต การจัดหาทรัพยากรแร่ ตลอดจนถึงการลงทุนในยานยนต์สมัยใหม่

สำหรับการฝึกอบรมบุคลากร กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจะใช้งบประมาณ 140,000 ล้านเยน หรือราว 49,400 ล้านบาท ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพนักงานในโรงงานและซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน

ส่วนในการลงทุนในยานยนต์สมัยใหม่ ประเทศญี่ปุ่นและ ASEAN จะร่วมมือกันในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในแบตเตอรี่ EV และทำวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การรีไซเคิลแบตเตอรี่ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like