ญี่ปุ่นและโอมานมีแผนที่จะผลิตเมเทนสังเคราะห์จากไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากในปี 2026 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคก๊าซ โดยบริษัท Hitachi Zosen บริษัทด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมญี่ปุ่นซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีมีเทนสังเคราะห์จะทำการเข้าร่วมโครงการนี้กับบริษัท Oman LNG

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนในการผลิตมีเทนสังเคราะห์หรืออี-มีเทน ซึ่งในญี่ปุ่นมีเทนจะถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักในครัวเรือนในพื้นที่เมือง

Hitachi Zosen ร่วมกับบริษัทย่อย Hitachi Zosen Inova และ Oman LNG เตรียมลงนามในบันทึกความเข้าใจในเดือนนี้เพื่อนำพาโครงการให้สามารถเดินหน้าทำตลาดได้ ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและโอมานได้ตกลงที่จะมีความร่วมมือในด้านมีเทนสังเคราะห์เป็นครั้งแรกในปี 2022

การออกแบบโรงงานคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยการก่อสร้างจะเริ่มภายในปีหน้า ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะเริ่มทำการผลิตอี-มีเทนเป็นจำนวนมากในอนาคต


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like