ล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจจัดตั้ง หน่วยงานใหม่ เพื่อคุ้มครองผลไม้คุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอื่นๆ ของญี่ปุ่น ไม่ให้ถูกนำไปปลูกอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ

กระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ระบุว่า หน่วยงานใหม่ นี้จะก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับองค์การด้านการวิจัยเกษตรกรรมและอาหารแห่งชาติ ตลอดจนทางการของจังหวัดต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้พัฒนาสายพันธุ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สำหรับสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกในประเทศอื่นได้อย่างถูกกฎหมาย

เนื่องจากมีการตรวจพบการปลูกผลไม้ต่างๆ ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ เช่น องุ่น Shine Muscat และ องุ่น Ruby Roman รัฐบาลจึงตัดสินใจจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา เพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของญี่ปุ่น ไม่ให้ถูกนำไปปลูกอย่างผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป โดยหวังว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ จากการทำให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะถูกชำระให้แก่ผู้พัฒนาสายพันธุ์อย่างถูกต้อง


References :

NHK


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like