เมืองอินะในจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น ผุดไอเดียสุดแจ่ม จัดโครงการ ‘แท็กซี่ราคาประหยัด’ ให้ผู้สูงอายุในเมืองสามารถเรียกใช้รถแท็กซี่ในราคาสุดประหยัดได้ เพียงเที่ยวละ 250 เยน (ประมาณ 62 บาท)

เนื่องจากญี่ปุ่นแม้จะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการทั่วถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อย่างไรก็ตาม การใช้รถยนต์ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่รถไฟเข้าไม่ถึง

ขณะที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งการให้ผู้สูงอายุขับรถเพื่อเดินทางไปไหนต่อไหนด้วยตนเองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและคนที่ใช้ถนนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เมืองอินะ จังหวัดนากาโนะ จึงได้จัดโครงการให้ผู้สูงอายุสามารถนำใบขับขี่มาเปลี่ยนเป็นสิทธิในการขึ้นแท็กซี่ในราคาถูกเป็นพิเศษได้แทน

โดยผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับบัตรพิเศษที่สามารถเรียกแท็กซี่ไปที่ไหนในเมืองก็ได้ในราคาเที่ยวละ 250 เยน (ประมาณ 62 บาท) เพียงนำบัตรที่ได้รับมาสแกนในรถแท็กซี่จากนั้นก็สามารถใช้บริการได้เลย ขณะที่ส่วนต่างที่เหลือทางเมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้

ทั้งนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ หรือระบบขนส่งมวลชนอยู่แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ และการเรียกแท็กซี่จะให้บริการในระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น โดยในปัจจุบัน มีชาวเมือง 13% ใช้บริการดังกล่าว ซึ่งเมืองอินะตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้มีผู้ใช้บริการเรียกแท็กซี่ราคาประหยัดเพิ่มขึ้นเป็น 70 คนต่อวัน ภายในปีนี้ (ปี 2023)

อนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่นมีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำใบขับขี่มาคืนด้วยความสมัครใจมากมายในหลายภูมิภาค และสิทธิประโยชน์ของแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกัน เช่น บริการส่งสินค้าถึงบ้านให้ฟรี หรือมีส่วนลดในการซื้อสินค้าให้ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น


References :

SORANEWS24


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like