Honda Motor บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ประกาศจับมือกับ Teito Motor Transportation และ Kokusai Motorcars สองบริษัทแท็กซี่ชั้นนำ เพื่อให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับในกรุงโตเกียวภายในปี 2026 โดย Honda จะเป็นผู้จัดหายานพาหนะและระบบ ส่วนบริษัทแท็กซี่จะเป็นผู้ให้บริการเอง ซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่ที่แตกต่างจากรูปแบบในสหรัฐอเมริกาและจีน ที่บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีมักเป็นผู้ให้บริการด้วยตัวเอง ทั้งนี้ Honda กำลังผลักดันให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อรองรับแผนงานนี้

รถแท็กซี่ที่จะนำมาใช้จะมีความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติระดับ 4 หมายความว่าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แต่ตามกฎหมายญี่ปุ่นปัจจุบันยังกำหนดให้ต้องมีการกำกับดูแลโดยมนุษย์ การให้บริการแท็กซี่ที่มีเพียงการตรวจสอบทางไกล ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อนและการรับประกันความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งเป็นความท้าทายที่บริษัทแท็กซี่อาจรับมือได้ยาก ดังนั้น บริการสนับสนุนแบบครบวงจรจาก Honda ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันเรียกรถและระบบรักษาความปลอดภัย จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและลดต้นทุนในการดำเนินงานได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบที่ต้องแก้ไข เช่น ข้อกำหนดให้การตรวจสอบระยะไกลต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย และไม่อนุญาตให้ใช้บริการภายนอกสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการขับขี่ รวมถึงประเด็นเรื่องความรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุ

ตามแผนงานแล้ว บริการแท็กซี่ดังกล่าวจะใช้ Cruise Origin ซึ่งเป็นยานยนต์อัตโนมัติเฉพาะทางที่พัฒนาร่วมกันโดย Honda, General Motors และ Cruise บริษัทในเครือ โดยจะเริ่มให้บริการด้วยรถประมาณ 500 คันเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ทางด้าน Teito และ Kokusai ที่จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถ รวมถึงการจัดการศูนย์ควบคุมการเดินรถ โดยหวังว่าบริการนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการทำกำไรและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนคนขับรถแท็กซี่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนของ Honda ที่จะเปิดตัวบริการเรียกรถไร้คนขับผ่านกิจการร่วมทุนกับ GM และ Cruise ในปี 2024 โดย Honda จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like