ล่าสุด Inpex Corp. บริษัทน้ำมันสัญชาติญี่ปุ่น เริ่มทำการทดสอบเจาะบ่อก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งจังหวัดชิมาเนะและจังหวัดยามากุจิ ซึ่งหากการทดสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็จะถือเป็นบ่อน้ำมันก๊าซธรรมชาติในมหาสมุทรที่พัฒนาในประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากการรุกรานยูเครน ทำให้หลายประเทศหลีกเลี่ยงการซื้อขายแหล่งพลังงานที่ผลิตโดยรัสเซีย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างดุเดือดไปทั่วโลกเพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสในการผลิตทรัพยากรภายในประเทศได้ โครงการนี้จึงถูกคาดหวังไว้อย่างสูง

ซึ่งทาง Inpex ได้เริ่มทำการทดสอบเจาะบ่อก๊าซธรรมชาตินี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ทะเลญี่ปุ่นห่างจากชายฝั่งจังหวัดชิมาเนะ 130 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยามากุจิ 150 กิโลเมตร และมีจุดเจาะลึกประมาณ 240 เมตรใต้ผิวน้ำทะเล

โดยจะทำการสำรวจปริมาณและความกว้างแหล่งสะสมตัวของก๊าซธรรมชาติใต้ก้นทะเลจนถึงเดือนสิงหาคม หากสามารถยืนยันปริมาณก๊าซที่ใช้งานได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มการผลิตได้อย่างเร็วที่สุดภายในปี 2032

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันญี่ปุ่นยังต้องอาศัยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากออสเตรเลีย และมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ


References :

YOMIURI

0 Shares:
You May Also Like