ล่าสุด Nintendo ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อปกป้องพนักงานจากการถูกลูกค้าข่มขู่คุกคาม ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าสำหรับ Nintendo อีกต่อไป

โดยฝ่ายบริการลูกค้าของ Nintendo ออกมาประกาศผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของ Nintendo ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการซ่อมสินค้า โดยมีการระบุหัวข้อ “การคุกคามจากลูกค้า” เพิ่มเข้ามา

ซึ่งกฎใหม่ระบุว่า หากลูกค้ามาติดต่อให้ซ่อมสินค้า ด้วยกิริยาที่ไม่เหมาะสม พนักงานของ Nintendo สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ นอกจากนี้ หากลูกค้ามีพฤติกรรมการคุกคามที่รุนแรง ยังสามารถเรียกตำรวจหรือทำการฟ้องร้องลูกค้าที่คุกคามได้อีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ติดต่อให้ซ่อมสินค้าจะต้องไม่กระทำพฤติกรรม อาทิ การข่มขู่คุกคาม, การดูหมิ่นเหยียดหยาม, การละเมิดความเป็นส่วนตัว, การขอให้ซ่อมฟรี นอกเหนือการรับประกัน, การเรียกร้องคำขอโทษจากบริษัทที่ไม่สมเหตุสมผล หรือเรียกร้องให้ลงโทษผู้คน เป็นต้น

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการซ่อมสินค้านี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2022 เป็นต้นไป


References :

SORANEWS24
NINTENDOPOLICY


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like