Japan Post บริษัทจัดส่งพัสดุรายใหญ่ของญี่ปุ่น เริ่มทดลองใช้ หุ่นยนต์บุรุษไปรษณีย์ ที่สามารถเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าอัตโนมัติเพื่อรับ-ส่งพัสดุ โดยได้เริ่มดำเนินการทดสอบการใช้งานภายในอาคารสำนักงานในจังหวัดนาโกย่า ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์นี้ ให้ลูกค้าที่ต้องการส่งพัสดุทางไปรษณีย์โทรเข้าศูนย์โลจิสติกส์ของอาคาร จากนั้นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงในแท็บเล็ต เพื่อส่งหุ่นยนต์บุรุษไปรษณีย์ออกไปหาลูกค้าที่โทรแจ้งเข้ามา เมื่อหุ่นยนต์ไปถึงให้ป้อนรหัสผ่านที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอ เพื่อเปิดฝาและใส่พัสดุ

โดยทาง Japan Post กล่าวว่า ต้องการนำหุ่นยนต์บุรุษไปรษณีย์นี้มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากบางครั้งมักประสบปัญหาลูกค้าไม่อยู่ที่สำนักงานหรือที่บ้าน หลังบุรุษไปรษณีย์เข้าไปรับ – ส่งพัสดุ ซึ่งการใช้งานหุ่นยนต์จะสามารถจัดการกับคำขอของลูกค้าได้ทั้งในตอนเช้าและตอนกลางคืน ทำให้สามารถให้บริการที่ยืดหยุ่นแก่ลูกค้าได้มากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่สามารถนำหุ่นยนต์บุรุษไปรษณีย์นี้ออกมาใช้งานจริงได้บนถนนสาธารณะ เนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นยังไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองลงบนถนนสาธารณะ แต่คาดการณ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาผ่อนคลายกฎการใช้งานบนถนนสาธารณะในต้นปีหน้า

วิดีโอประกอบ


References :

NHK


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like