Yamaha Motor ยักษ์ใหญ่รถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคยานยนต์ เบื้องต้นตั้งเป้าสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ราว 10,000 ล้านเยนในปีนี้ แม้จะยังไม่ถึงเป้าหมาย 30,000 ล้านเยนในแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้ แต่มั่นใจว่าจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต

ทั้งนี้ Yamaha ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development Center) ขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อบ่มเพาะบริการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือเปิดตัวแล้ว และวางแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจเหล่านี้ให้เข้มข้นขึ้นในแผน 3 ปีถัดไปที่จะเริ่มต้นในปี 2025

หนึ่งในธุรกิจที่คาดว่าจะสร้างรายได้มากสุดคือบริการขนส่ง (Mobility Services) ในตลาดเกิดใหม่ โดย Yamaha จะส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในอินเดีย ไนจีเรีย และทวีปแอฟริกา ผ่านความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มช่องว่างในตลาดที่บริการขนส่งยังไม่ทันต่อการเติบโตของประชากร และหวังช่วยสร้างอาชีพให้ชุมชนอีกด้วย

ในญี่ปุ่น Yamaha ร่วมทุนกับ Tier IV สตาร์ทอัพด้านระบบขับขี่อัตโนมัติ ผลักดันการใช้ยานพาหนะไร้คนขับในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีบริการสำรวจป่าไม้ชื่อ RINTO ที่เปิดตัวเมื่อกันยายนปีที่แล้ว โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับสแกนพื้นที่ป่าด้วยเลเซอร์เพื่อเก็บข้อมูล 3 มิติ แล้วนำไปประมวลผลด้วยคลาวด์และซอฟต์แวร์ ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดูแลพื้นที่ป่าและจัดการภัยพิบัติ

Yamaha ยังมีแผนบุกตลาดการแพทย์ โดยผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการค้นพบยาใหม่ๆ เพราะมองว่าเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรง และเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตได้ดี


References :

Nikkei Asia

0 Shares:
You May Also Like