ล่าสุด กลุ่ม JACFA ในจังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแก้ไขปัญหา ฮิคิโคโมริ (引きこもり) ในประเทศญี่ปุ่น ได้ผุดไอเดียเข้าถึงกลุ่มคนฮิคิโคโมริ ด้วยการนำแพลตฟอร์มเสมือนจริง อาทิ Metaverse มาเป็นเครื่องมือ

ฮิคิโคโมริ ซินโดรม (Hikikomori syndrome) เป็นสภาวะทางจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคม ปิดกั้นตัวเอง ไม่ชอบพบปะผู้คน เก็บตัวอยู่แต่ในห้องหรือบ้านโดยไม่ติดต่อกับสังคมภายนอก

ซึ่ง ฮิคิโคโมริ ถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่นที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยมีข่าวให้เห็นมากเท่าที่ผ่านมา แต่ปัญหานี้นอกจากจะไม่ทุเลาลงแล้ว กลับรุนแรงขึ้นตามกาลเวลา

อย่างไรก็ดี ยังคงมีกลุ่มคนที่มุ่งมั่นค้นหาวิธีช่วยเหลือ ฮิคิโคโมริ ให้กลับมาเข้าสังคมได้อยู่ และกลุ่มนี้มีชื่อว่า JACFA ในจังหวัดฟุกุโอกะ

ทว่า การแก้ไขปัญหานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก 80% ของคนที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกลุ่ม มักเป็นผู้ปกครองของฮิคิโคโมริ ไม่ใช่ตัวฮิคิโคโมริเอง และพวกเขาก็มักจะหลบเลี่ยงไม่พบหน้า และเลือกที่จะสื่อสารโดยมีประตูห้องปิดกั้นเสียมากกว่า

ด้วยเหตุนี้ ทาง JACFA จึงลองหาวิธีใหม่ๆ ที่น่าจะเข้าถึงฮิคิโคโมริได้ นั่นคือการจัดตั้ง Fukuoka Virtual Support Room (ห้องสนับสนุนเสมือนจริงของฟุกุโอกะ) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Room ซึ่งเป็นศูนย์ให้การสนับสนุนที่มีอยู่จริงในแพลตฟอร์ม SecondLife แพลตฟอร์มเสมือนจริงซึ่งคล้ายกับ Metaverse

ถึงแม้จะเป็นวิธีใหม่ที่ไม่เคยลองทำมาก่อน แต่ก็ประสบผลสำเร็จมากกว่าที่คาดไว้ เพราะนอกจากจะมีฮิคิโคโมริมาเข้าร่วมแล้ว พวกเขายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผ่านตัวละครอวตารได้ค่อนข้างดีอีกด้วย

ทั้งนี้ มีการทดลองใช้ห้อง Room เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกจากกลุ่ม JACFA และฮิคิโคโมริ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน

จากการทดลองพบว่า เหล่าฮิคิโคโมริสามารถพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม JACFA ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าหาก่อน อีกทั้งยังสามารถแนะนำตัว และร่วมกิจกรรมเช่นการตอบปัญหาได้โดยสมัครใจ

แม้ว่าวิธีนี้จะยังไม่ใช่หนทางในการบำบัดโรคฮิคิโคโมริที่สมบูรณ์นัก แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับการเข้าถึงเพื่อรับฟังและสื่อสารกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ อาจมีการจัดคลาสเรียนและคลาสอบรมบนแพลตฟอร์ม Metaverse ในอนาคต เพื่อสนับสนุนฮิคิโคโมริให้สามารถออกไปทำงานและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยทาง JACFA คาดว่าจะสามารถเปิดโครงการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2023


References :

Soranews24

0 Shares:
You May Also Like