ล่าสุด Taisho Pharmaceutical บริษัทยาสัญชาติญี่ปุ่น เริ่มทดลองวาง ตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติ สำหรับจำหน่ายยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในสถานีชินจูกุ กรุงโตเกียว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจำหน่ายยาในตู้อัตโนมัติ เนื่องจากยาในญี่ปุ่นสามารถขายได้เฉพาะในร้านค้าที่มีเภสัชกร หรือผู้ขายที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัท Taisho ใช้วิธีการวางตู้จำหน่ายไว้ใกล้กับร้านขายยา เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นเอง

ตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติเครื่องนี้ จะประกอบไปด้วยยาประมาณ 30 ชนิด รวมถึง ผลิตภัณฑ์สุดคลาสสิกของบริษัทฯ อย่างยา Pabron ยาแก้หวัด สูตรเย็น ซึ่งตู้นี้จะเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

การทดลองวางตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติในครั้งนี้ ก็เพื่อประเมินความต้องการและตรวจสอบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่องการปฏิรูปกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการขายยาในตู้จำหน่ายอัตโนมัติในอนาคตอีกด้วย


References :

Japantimes


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like