สมาคมสายการบินแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 19 ราย อาทิ ANA และ JAL ประกาศว่าจะยกเลิกคำแนะนำการสวมใส่ หน้ากากอนามัย บนเครื่องบินและในสนามบินของผู้โดยสารและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยการตัดสินใจดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศลดระดับความรุนแรงของโควิด-19 ทำให้หลังจากวันที่ 13 มี.ค. ผู้โดยสารทั้งบนเครื่องบิน และในสนามบินญี่ปุ่นจะสามารถเลือกสวมใส่หรือไม่สวมใส่ หน้ากากอนามัย ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ คุณ Shinichi Inoue ประธานสมาคมสายการบินแห่งญี่ปุ่น และประธานบริษัท ANA กล่าวว่า “ความปลอดภัยของผู้โดยสารยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เราจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้บริการบนเครื่องบินของเราได้อย่างสบายใจ“

อนึ่ง การสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่จัดเป็นข้อบังคับในประเทศญี่ปุ่น แต่ถือเป็นคำแนะนำของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่แออัด เช่น บนเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะยกเลิกคำแนะนำดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


References :

NIKKEI ASIA


You May Also Like :

0 Shares:
You May Also Like